KINEZITERAPIJA (VEŽBE) KOD KUĆNIH LJUBIMACA

TERAPEUTSKE VEŽBE

Kineziterapija i terapeutske vežbe čine osnovu rehabilitacije, bilo da se radi o postoperativnom tretmanu ili hroničnim stanjima. Koriste se u cilju poboljšanja pokretljivosti zglobova, istegnutosti mišića, ligamenata i tetiva, kao i za poboljšanje neuromuskularnih funkcija. Prilagođene su svakom pacijentu i dijagnozi.

Pasivne vežbe
• pasivni pokreti zgloba (PROM)
• vežbe istezanja (stretching)
• vežbe fleksornog refleksa
Potpomognute vežbe
• potpomognuto stajanje
• prebacivanje težine tela
• vežbe ravnoteže
• vežbe s fizio-loptom
Aktivne vežbe
• vežbe tipa sedni/ustani, idi/donesi
• vežbe plesa
• vožnja “tački”
• uvežbavanje hoda
• vežbe kroz igru sa životinjom

VRSTE FIZIKALNE TERAPIJE

Sa obzirom na ciljeve i zadatke, Fizikalnu terapiju kućnih ljubimaca možemo je podeliti na ortopedsku, neurološku i kondicionu, tj. onu koja ima za cilj poboljšanje opšteg stanja organizma.

Ortopedska problematika uključuje zbrinjavanje akutnih i hroničnih stanja poput artritisa, displazija ili povreda mišića, tetiva i ligamenata, rehabilitaciju pre i posle operativnog zahvata, povratak funkcije ekstremiteta. Kod takvih pacijenata nastojimo da metodama fizikalne terapije delujemo na povratak i poboljšanje funcija mišića i zglobova, sprečimo atrofiju muskulature i ukočenosti zglobova, omogućimo oporavak i prilagođavanje kretanju, kao na primjer posle amputacije ekstremiteta.

Povrede i operativni zahvati na kičmenom stubu, degenerativne promene, pareze, paralize i ostala neurološka stanja gotovo su neizostavno predmet neurološki orijentisane fizikalne terapije.

Sa obzirom na pozitivan psihološki efekat, kao i mogućnosti delovanja na aktivnost životinje, fizikalnu terapiju vrlo uspešno primenjujemo kod mlađih, ali i starijih životinja zbog poboljšanja opšteg stanja, u obliku kondicionog treninga.

Izbor pojedinih metoda fizikalne terapije ili njihove kombinacije zavisi od dijagnoze pojedinog pacijenta, stadijuma bolesti (akutno, hronično) i od sama životinje.

METODE FIZIKALNE TERAPIJE

Kao najstarija metoda Fizikalne terapije upotrebljava se masaža, koja osim što posebno godi životinji, opušta je, deluje na bolji protok krvi i limfe i smanjuje bol i napetost mišića. Koriste se razne tehnike, na početku ili na kraju tretmana.

Terapeutske vežbe su takođe važan deo rehabilitacije, a mogu biti aktivne, pasivne i potpomognute, uz primenu pomagala kao npr. „Fizio-lopte”.

Termoterapija, terapija toplotom, ima efekat na protok krvi, muskulaturu i bol, kao i primjena hladnoće – krioterapija, a posebno njihova kombinacija…

Stimulacija motornih i senzitivnih nerava i izazivanje kontrakcija muskulature efekat su elektroterapije, kao i smanjenje bola, u zavisnosti od vrste struje koja se primjenjuje.

Akupresura je metoda koja je primjenjiva kod oboljenja gotovo svih organa i stanja.

Naravno da ključnu ulogu u sprovođenju fizikalne terapije ima stručna osoba, fizioterapeut, ali treba znati da pacijent treba da učestvuje u svakom obliku terapije. Zato je važno da nema osjećaj neugodnosti, jer jedino tako možemo doći do željenog rezultata. Uloga vlasnika kao trećeg učesnika u rehabilitaciji izuzetno je važna. Osim što vlasnik ohrabruje svog ljubimca, on učestvuje u tretmanu nekih stanja, npr. u izvođenju određenih vežbi, obuci hoda, kontrolisanim šetnjama, poštedama, pravilnom ishranom i pojačanim nadzorom nad životinjom.

Tako da oporavak ponekad može biti dugotrajan i uslovljen je samim angažovanjem i obukom vlasnika. Izvođenje fizikalne terapije dakle predstavlja zajednički ili timski rad fizioterapeuta, ljubimca i vlasnika što ovom poslu i daje posebnu vrednost!

FIZIKALNA TERAPIJA ZA KUĆNE LJUBIMCE

Kada se odlučiti za fizikalnu terapiju?

 1. Ortopedska problematika:
  Rehabilitacija pacijenta posle ortopedskih operativnih zahvata
  • sprečavanje smanjenja pokretljivosti zglobova
  • lečenje i prevencija ukočenosti zglobova, kontraktura mišića i tetiva
  • vraćanje funkcije mišića i zglobova
  • sprečavanje i lečenje atrofije muskulature
  • ubrzavanje i poboljšavanje zarastanja preloma kostiju posle operativnog zahvata
  • oporavak i prilagođavanje kretanja posle amputacije ekstremiteta
  Lečenje ortopedskih oboljenja
  • Artritisi – smanjenje bola i povećanje obima pokretljivosti zglobova
  • Displazija kukova – jačanjem mišića povećava se stabilnost i funkcija kukova (izbjegavanje operativnog zahvata).
  Posebno efikasno kod mlađih pasa
  • Displazija lakta
  • Ruptura ukrštenog ligamenta kolena
  • Osteohondroze ramena, lakta ili kolena
  • Povrede mišića, tetiva, ligamenata ili kostiju
  Konzervativno lečenje ortopedskih oboljenja (kada nije indikovana operacija)
  U situacijama kada veterinar iz opravdanog razloga ne preporučuje operativni zahvat.
 2. Neurološka problematika
  • Povrede i oboljenja nerava
  • Pareze i paralize
  • Spondiloza i lumboišijalgija kičmenog stuba
  • Posle povreda ili operacija kičme
 3. Poboljšanje opšteg stanja organizma
  • Jačanje kardiovaskularnog i respiratornog sistema
  • Podizanje i jačanje imunog sistema
  • Poboljšan protok krvi i limfna drenaža povređenog područja
  • Pozitivan psihološki efekat na životinju i vlasnika