REHABILITACIJA ŽIVOTINJA

Postoje dva načina pružanja terapije za vašeg ljubimca:
– Terapija u veterinarskoj ordinaciji
– Terapija u našem centru ili vašem domu (dolazak na kućnu adresu klijenta)
Metode fizikalne terapije pripadaju među najstarije oblike lečenja. Ponosni smo i srećni što Vašem ljubimcu možemo da ponudimo gotovo isti tretman fizikalne terapije kao što bismo to učinili i za čoveka.
Veterinarska medicina današnjice omogućuje našim ljubimcima gotovo sve metode lečenja, dijagnostičke i operativne zahvate koji su zastupljeni i u humanoj medicini. Tako je među današnjim visokim standardima lečenja i brizi za naše ljubimce svoje mesto pronašla i fizikalna terapija i rehabilitacija. Iako se najčešće nastavlja na postoperativno lečenje, u brojnim slučajevima indikovana je i u periodu koji predhodi samom operativnom zahvatu. Time se pacijent priprema kondiciono, jačanjem obrambenih i funkcionalnih sposobnosti vitalnih organa, naročito srca i krvnih sudova za izvođenje operativnog zahvata. Fizikalna terapija i rehabilitacija neophodna je za potpuni oporavak pacijenta posle operacije, odnosno za uspešan i brz povratak životinje u što je moguće bolje funkcionalno stanje organizma.