NOĆNO MOKRENJE KOD DECE (ENUREZA)

Noćno mokrenje predstavlja poremećaj kod dece između treće i pete godine života i karakteriše se nemogućnošću kontrolisanja započetog procesa mokrenja u toku sna. To znači da nije uspostavljena kontrola mokrenja, tj. da nije usklađena funkcija između mišića sfinktera koji zatvaraju mokraćnu bešiku i nervnog sistema koji ih kontroliše.
Većina dece koja imaju enurezu (najčešći oblik primarnog noćnog mokrenja), potpuno su zdrava. Kod njih mokraćna bešika funkcioniše normalno i pražnjenje je kompletno, ali se dešava mimo njihove volje, u snu. Tokom dana, u budnom stanju, dete je suvo i nikada nema problema sa mokrenjem.
U psihosomatici noćno mokrenje obuhvata konflikte razdvajanja i konstelacija u porodici na detetovoj teritoriji, jer biološka simbolika mokrenja u osnovi predstavlja obeležavanje teritorije.
1. Neophodnost da se označi teritorija koju ne možemo da kontrolišemo ili organizujemo i u kojoj se osećamobespomoćno. Teritorija može da bude porodična sredina ili sredina gde se dete kreće.
2. Afektacija dva releja bešike u moždanoj kori (levo i desno). Osećanje krivice i izolacije u detetu koje se više ne usuđuje da živi svoj život. To može izazvati konflikt sa tečnostima što kasnije utiče na bubrege.
3. Konflikt jakog ili iznenadnog razdvajanja u odnosu na seksualnost i oca u smislu: “Osećam se razdvojen/a od oca, tata neće više brinuti o meni”.
4. Pozicioniranje deteta pre rođenja mlađeg brata ili sestre koji zauzimaju njegovu teritoriju (porodična teritorija).
5. Transgeneracijski konflikt u smislu prenesenog straha kod deteta koje nije bilo zaštićeno od strane oca u sukobu koji se odnosi na pretke.
TRETMAN
Tretman podrazumeva manuelni rad na karličnoj miofasciji uz relaksaciju i oslobađanje emocionalnih blokada.
Primena elektroterapijskih procedura fizikalne terapije u smislu stimulacije mišića karličnog dna i mišića sfinktera koji zatvaraju mokraćnu bešiku.
Psihosomatske konsultacije podrazumeva traganje za osnovnim uzrokom problema na podsvesnoj bazi i osvešćivanje primarnog konflikta.