KRIVA KIČMA (KIFOZA, LORDOZA, SKOLIOZA)

Kičmeni stub je koštana struktura koja se sastoji od 33 pršljenova, naslaganih, zajedno sa diskovima, jedan na drugi od baze lobanje do karlice. Zdrava kičma, kada se posmatra sa strane ima 4 normalne fiziološke krivine, pomoću kojih apsorbuje stres iz telesnih pokreta i gravitacije.
Kada dođe do abnormalnosti kičme, prirodne krivine kičmenog stuba su poravnane ili prenaglašene, kao što se dešava kod kifoze, lordoze i skolioze.
U psihosomatici svaki od ova tri deformiteta izražavaju konflikt obezvređivanja u vezi sa troje različitih ljudi u porodičnom klanu!
1. KIFOZA
Kifoza je deformacija kičme, pogrbljenost u grudnom delu kičmenog stuba koja se pojavljuje tokom rasta. Nastaje usled konflikta obezvređenosti ili poniženja povezanog sa ženskim autoritetom (majka, baba) i uglavnom se razvija kod muške dece koja gledaju dole u zemlju (simbolička majka) ne mogavši da se sukobe sa njenim autoritetom.
Biološki najčešće je to devalvacija u vezi nezavisnosti i odvajanja od roditelja i emancipacije, a može da bude i u pogledu namere deteta koja nije podržana. “Moja majka me ne vrednuje, stalno me kritikuje i uvek kaže da sam bezvredan”.
2. LORDOZA
Lordoza je zakrivljenost kičme najčešće u lumbalnom delu sa izbačenim stomakom koja nastaje zbog konflikta smanjene vrednosti povezanog sa muškim autoritetom (otac, deda) i češća je kod ženske dece koja gledaju gore prema nebu (simbolički otac).
U biološkom smislu lordoza predstavlja arhaični simbol trudne žene, koja pokazujući svoj stomak, želi da dokaže porodičnom klanu da dobro radi svoj posao. Ona takođe naginje trup unazad sa pogledom na gore, da bi je prepoznao otac ili neko ko ispunjava funkciju oca. Konflikt sa ocem i velikim osećanjem odbijanja u smislu: “Nisi dobra ni za šta, nisi vredna da mi budeš ćerka “.
3. SKOLIOZA
Skolioza je bočna krivina kičmenog stuba koja može biti u obliku slova C ili S. Razvija se usled konflikta nipodaštavanja i umanjenja vrednosti povezanog sa pobočnim porodičnim granama (braća, sestre, rođaci) ili devalvacije u vezi sa drugarima, susedima, partnerom… kao i u odnosu na oca, ako više utiče na donji deo kičmenog stuba i to češće kod ženske dece.
Biološki ovakve osobe mogu biti otuđene ili odbačene od strane rođaka i prijatelja ili u stalnom upoređivanju sa vršnjacima od strane roditelja. Mora da se izbegne pobočni udar i da se pobegne iz situacije ili od nekoga, jer postoji veliki osećaj krivice u vezi sa ocem, dedom ili nekim ko je bio stub porodice.
Ovaj konflikt može biti povezan sa jednom osobom kod jednostranih C-skolioza (sestra, brat, blizanac, vršnjak) ili sa više osoba kod dvostrukih S-skolioza (rođaci, drugari), a strana primarne krivine može ukaže na pol osobe (levostrana – ženska, desnostrana – muška).

TRETMAN
Tretman podrazumeva manuelno miofascijalno opuštanje i oslobađanje emocionalnih blokada na grudnoj, trbušnoj i karličnoj fasciji, a pritiskom na specifične senzomotorne tačke aktivira se i otključava mišićna memorija, relaksiraju i rebalansiraju skraćeni misići (quadratuslumborum, iliopsoas, trapezius, rhomboidei) i celo telo.
Trodimenzionalni tretman po Schrot-u uključuje specifične vežbe disanja, izometrijske vežbe za jačanje oslabljene muskulature i povratak normalne posture tela u celini.
Psihosomatske konsultacije uključuju kako decu sa krivom kičmom tako i same roditelje čijim angažovanjem se osvešćuju izvorni konflikti koji leže u pozadini ovih deformiteta i razvezuju čvorovi koji su se formirali u porodičnim i socijalnim odnosima.