AFIRMACIJE

Afirmacije su pozitivni iskazi koji opisuju stanje koje želimo da postignemo. Mozak radi po automatizmu i afirmacije se ponavljaju da bismo ih ubacili u našu podsvest i da bismo time izazvali da se ona promeni ili pojača programe po kojima funkcioniše. Da bi afirmativne rečenice imale efekta, treba ih izgovarati sa punom svesti, pažnjom, namerom, interesovanjem i željom.

Afirmativne rečenice možemo primenjivati u meditaciji ili u opuštenom stanju, izgovorene naglas ili u sebi, u pisanoj formi ili snimljene, odšampane ili otpevane.

Možete koristiti neke već napisane afirmacije ili ih same osmisliti. Međutim, postoji nekoliko pravila kojih se morate pridržavati prilikom osmišljavanja afirmacija:

  1. Govorite u prvom licu (kažite “ja sam…”, a ne “ti si…”)
  2. Koristite sadašnje vreme – (kažite “ja sam…”, a ne “ja ću biti…” ili “voleo bih da budem…”), jer naša podsvest poznaje samo sadašnjost i ne razume ni prošlost ni budućnost.
  3. Izgovarajte rečenice u pozitivnom kontekstu (fokusirajte se na pozitivno, a ne na negaciju negativnog, tako umesto “Nisam nervozan”, kažite “Opušten sam”). Ako izgovarate rečenice u negativnom kontekstu, može se dogoditi da proizvedete suprotan efekat od željenog.

Afirmativne priče su još jedan način da kroz priče učimo i shvatimo suštinu. Čitanje afirmativnih priča inspiriše, ono menja frekvenciju vaših misli.

Moć afirmativnih rečenica i priča može da nam pomogne da promenimo svoj život nabolje. Time što naglašavamo ono što bismo želeli da bude, mentalno i emocionalno vidimo da je to već istina, bez obzira na trenutnu situaciju, a time i privlačimo to stanje u svoj život.

Moć svesti je sposobnost da promenimo život nabolje. Kada podsvest jednom “prihvati” svesne ciljeve i želje, tada više ne postoji mogućnost da se oni ne ostvare.

Kakve su ti misli, takav ti je život!