ŠKOLA INTEGRATIVNE MEDICINE

Škola integrativne medicine – IIMA (International Integrative Medicine Academy) sa sedištem u Ženevi (Švajcarska), čini multidisciplinarni tim medicinskih istrazivača, psihologa, lekara i specijalista iz oblasti energetskih nauka, posvećenih organizaciji i objedinjavanju znanja o načinu funkcionisanja energije Ljudskog Bića, njenim primenama u dijagnostčke i terapeutske svrhe.
Škola nudi drugi pogled na zdravlje koji omogućava da pacijent šire sagleda problem u njegovoj sveukupnosti. Ne tretira se patologija, već se osoba posmatra kao jedinstveno Biće, kao ćelija koja je nedeljivi deo svega što postoji, a koja je izgubila svoju normalnu šemu zdravlja.
Škola integrativne medicine je organizovana po modelu švajcarske akademije i sadrzi 8 modula koji su raspređeni u dve godine školovanja. U okviru škole uči se da se osluškuje govor energija, uči se tzv. energetski jezik – kao univerzalni jezik razumevanja svih raspoloživih terapijskih i dijagnostičkih metoda. Pored svog osnovnog zanimanja (terapeuti, lekari, psiholozi..) moći će da se profesionalno okrenu lečenju Bića u njegovoj sveukupnosti, povezujući svoju struku sa dodatnim pravcima koji će im pomoći da detaljnije sagledaju strukturu pacijenta i u tom smislu primene najedakvatniju terapiju.
Školu mogu upisati polaznici koji imaju diplomu medicinske škole:
-Medicinski tehničari
-Lekari
-Stomatolozi
-Farmaceuti
-Psiholozi
www.skolaintegrativnemedicine.com