PSIHOSOMATSKA DIJAGNOSTIKA

Psihoterapeutska metoda traganja za konfliktima pomaže ljudima da osveste svoje podsvesne konflikte koji leže u pozadini svih psihosomatskih stanja, nesvesnih reakcija i mnogobrojnih bolesti. Traganje za samim uzrokom problema, tj. iz kog dela naše životne priče taj konflikt potiče, vodi nas unazad kroz život prateći cikluse ponavljajućih taumatskih i stresnih događaja do momenta rođenja, a zatim i perioda pre rođenja dok smo boravili u majčinom stomaku sve do momenta začeća.
Vrlo često je potrebno otići i do prethodnih generacija, do naših predaka sa kojima smo numerološki povezani, a koji su nam svoje konflikte preneli u obliku transgeneracijskih paketa. Takođe je bitno proučiti psihogenetiku naroda kojem pripadamo i genografiju podneblja u kome su naši preci živeli, a čiji su konflikti zapisani u našim genima i kolektivnom nesvesnom.

Bolest ima tendenciju da pokazuje spoljašnju manifestaciju onoga što se nalazi u dubini našeg bića, a čega nismo svesni. Psihoanaliza skrivenog predstavlja eksperiment kvantne fizike i pristup samoj podsvesti. Otkrivanje prethodne emocionalne traume kao i unutrašnjeg konflikta povezanog sa tom traumom dovodi do izlečenja.
Način na koji živimo, radimo, volimo i ponašamo se, mi samo nastavljamo da ponavljamo stare obrasce kojima privlačimo stalno iste ljude i događaju nam se stalno iste situacije, tj. ulazimo u krug ponavljanja.
Ako želiš da znaš KO SI, saznaj prvo KO NISI!
Mozak je sklon da ponavlja ono što zna, što mu je poznato, i da zna ono što ponavlja… Od kada smo rođeni ponavljamo neke obrasce naših roditelja. Povezani smo sa tri prethodne geracije naših predaka. Naš mozak je povezan sa „znanjem i memorijom“ naših genetskih predaka koji su boravili na ovom geografskom podneblju.
Ono što ne osvestimo iz svoje prošlosti, ima tendenciju da nam se vraća kao sudbina.
Veoma je bitno da znate kako nastaje bolest.
U procesu nastanka oboljenja aktivno učestvuje mozak i to na neki način kao medijator između psihe (zapravo uobličene energije), preko određenog regiona u mozgu i organa na kome se manifestuje bolest. A glavni okidač koji pokreće ovakav program u mozgu, koji i jeste komandni centar za sve organe i tkiva, upravo je energetski konflikt koji je nastao nakon nekog iznenadnog šoka ili emocionalnog stresa.
Tako se određeni emocionalni konflikti, kao što je na primer psihološki konflikt odvajanja, sukob identiteta ili teritorijalni sukob ili doživljaj obezvređivanja manifestuju kao žarište u određenom delu mozga i aktiviraju se onda signali koji se šalju u tkivo koje je vezano za taj moždani region. Ovo su takozvane psihosomatske bolesti.
Prvi korak u lečenju je razrešenje konflikta! S obzirom da je lečenje simptoma uvek srazmerno intenzitetu trajanja konflikta u aktivnoj konfliktnoj fazi, treba uvek nastojati da se konfikt reši što je pre moguće i organizam upravo to nastoji sam da uradi.

PROGRAMI REPARACIJE

Živo biće koji je stvoreno od Prirode, pošto je programirano da se samo održava, jer s ...

Pročitaj više

ENERGIJA JE ŽIVOT

Trave, odnosno žitarice, nisu hrana za ljude jer za njihovu razgrdanju mitohondrije moraj ...

Pročitaj više

OSVESTITE SVOJE KONFLIKTE

Glavni zadatak u lečenju svakog oblika bolesti je da se otkrije početno iskustvo emocion ...

Pročitaj više